Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

S'han trobat un total de 94 expedients:

Es mostren des de l'expedient 86 a l'expedient 90

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte o acudiu al perfil del contractant de l'òrgan de contractació

1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19

 1. CONTRACTE MIXT DE LES OBRES URGENTS DE REFORMA I DEL SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA IDAM DE FORMENTERA

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Obres

 2. PRÒRROGA DEL CONTRACTE SERVEIS DE CUINA I MENJADOR ALS CENTRES D'INTERNAMENTS SOCIOEDUCATIUS DE "ES PINARET" I "ES FUSTERET" DE LA FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL

  Òrgan de contractació: Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel
  Tipus de contracte: Serveis

 3. Servei de gestió, retirada i transport dels residus procedents de les estacions depuradores d'aigües residuals de l'agència balear de l'aigua i de la qualitat ambiental a les illes d'eivissa i formentera

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Serveis

 4. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I DE VIGILÀNCIA PER A LA SALUT PER A LES PERSONES I INSTAL·LACIONS DE LA FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL.

  Òrgan de contractació: Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel
  Tipus de contracte: Serveis

 5. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ LABORAL I DE SEGURETAT SOCIAL DE LA FUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL

  Òrgan de contractació: Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel
  Tipus de contracte: Serveis

<< Expedients anteriors Expedients següents >>

1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears