Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

S'han trobat un total de 94 expedients:

Es mostren des de l'expedient 31 a l'expedient 35

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte o acudiu al perfil del contractant de l'òrgan de contractació

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19

 1. Modificat núm. 2 del contracte de servei pel funcionament, manteniment i conservació de les estacions depuradores d'aigües residuals i serveis annexes de col·lectors, bombaments i instal·lacions annexes de la zona MA1.

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Serveis

 2. Modificat núm. 1 del contracte de serveis pel funcionament, manteniment i conservació de les estacions depuradores d'aigües residuals i serveis annexes de col·lectors, bombaments i instal·lacions annexes de la zona MA7.

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Serveis

 3. Pròrroga extraordinària del Servei de neteja del centre socioeducatiu "Es Pinaret" de la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel.

  Òrgan de contractació: Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel
  Tipus de contracte: Serveis

 4. Servei de neteja, adequació i milloa de diversos trams de lleres de les Illes Balears (5 Lots). Lot 2 (Mallorca, zona sud-Badia Alcúdia).

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Serveis

 5. Servei de neteja, adequació i millora de diversos trams de lleres de les Illes Balears (5 Lots). Lot 3 (Mallorca, zona Llevant).

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Serveis

<< Expedients anteriors Expedients següents >>

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears