Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Pròrrogues de contracte

S'han trobat un total de 94 expedients:

Es mostren des de l'expedient 46 a l'expedient 50

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del contracte o acudiu al perfil del contractant de l'òrgan de contractació

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19

 1. Primera pròrroga del contracte SSCC PA 19/14 "Servei d'alimentació i cuina hospitalària per l'Hospital Son Llàtzer, Hospital Psiquiàtric i de l'àrea de salut mental, Hospital General, Hospital Joan March i Hospital Verge de la Salut, així com el servei de vending dels hospitals i la gestió de les cafeteries de l'Hospital Son Llàtzer

  Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
  Tipus de contracte: Serveis

 2. SERVEI DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BINISSALEM (TM BINISSALEM).

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Serveis

 3. Pròrroga de l'Acord marc per a la contractació centralitzada de l'assegurança per a la cobertura dels riscs derivats de l'ús dels vehicles del parc mòbil de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic.

  Òrgan de contractació: Central de Contractació
  Tipus de contracte: Serveis

 4. Pròrroga de l'Acord marc per a la contractació centralitzada de l'assegurança per a la cobertura dels riscs derivats de l'ús dels vehicles del parc mòbil de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic.

  Òrgan de contractació: Central de Contractació
  Tipus de contracte: Serveis

 5. MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL CONTRACTE D'OBRES DE LA NOVA EDAR DE FERRERIES, TM FERRERIES (MENORCA).

  Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
  Tipus de contracte: Obres

<< Expedients anteriors Expedients següents >>

1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears